Podrobný program

ÚTERÝ 14. 11. 2023

HLAVNÍ SÁL ZENIT

08.30–10.00

Novinky v endoskopii 1

Předsedající: Jan Martínek (IKEM Praha), Štěpán Suchánek (ÚVN Praha)

08.30–08.45

ETFR žaludku
Radan Keil (FN Motol Praha)

08.45–09.00

EFTR kolon
Martin Wasserbauer (FN Motol Praha)

09.00–09.15

Možnosti využití jícnových stentůupdate
Eduard Veselíny (Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovensko)

09.15–09.30

Léčba a prevence krvácení po endoskopické resekci
Štěpán Suchánek (ÚVN Praha)

09.30–09.50

State-of-the-Art Lecture: Artificial inteligence and colorectal cancer screening
Cesare Hassan (Humanitas University, Pieve Emanuele, Milan, Italy)

09.50–10.00

Moderovaná diskuze

10.30–12.00

Novinky v endoskopii 2

Předsedající: Julius Špičák (IKEM Praha), Kateřina Košťálová (ÚVN Praha), Tomáš Hucl (IKEM Praha)

10.30–10.45

Third space endoscopy – an update
Sunil Amin (University of Miami Leonard Miller School of Medicine, USA)

10.45–11.00

Barrettův jícen: není ablace jako ablace
Jana Krajčiová (IKEM Praha)

11.00–11.15

Endoskopická léčba refluxní choroby jícnu
Kateřina Košťálová (ÚVN Praha)

11.15–11.30

Elektrostimulace dolního svěrače jícnu – alternativa léčby gastroezofageálního refluxu?
Jan Hajer (FNKV Praha)

11.30–11.45

Zelená endoskopie vs. endoskopie na jedno použití
Julius Špičák (IKEM Praha)

11.45–12.00

Moderovaná diskuze

12.00–13.30

Firemní sympozium


Program sympozia zde.

13.30–15.00

Idiopatické střevní záněty 1

Předsedající: Vladimír Zbořil (FN Brno), Jan Šťovíček (FN Motol Praha), Pavel Drastich (IKEM Praha)

13.30–13.45

Gravidita u pacientek s IBD
Jana Koželuhová (FN Plzeň)

13.45–14.00

Histopatologické indexy zánětlivé aktivity u IBD
Ondřej Fabián (IKEM Praha)

14.00–14.15

Orální Crohnova choroba z hlediska diferenciální diagnostiky a terapie
Vladimír Zbořil (FN Brno)

14.15–14.30

Moderovaná diskuze

14.30–14.45

Konzistentní výsledky léčby vedolizumabem u CD
Jana Koželuhová (FN Plzeň)

Podporované sdělení   

14.45–15.00

Personalizace léčby CD s vedolizumabem
Jan Šťovíček (FN Motol Praha)

Podporované sdělení   

15.00–16.00

Firemní sympozium


Program sympozia zde.

16.00–17.30

Idiopatické střevní záněty 2

Předsedající: Jana Koželuhová (FN Plzeň), Mojmír Kasalický (ÚVN Praha), Pavel Drastich (IKEM Praha)

16.00–16.15

Cíle léčby IBD
Dana Ďuricová (ISCARE Praha)

16.15–16.30

Současné možnosti laparoskopické léčby u IBD
Mojmír Kasalický (ÚVN Praha)

16.30–16.45

Malé molekuly v léčbě IBD
Jan Štovíček (FN Motol Praha)

16.45–17.00

Moderovaná diskuze

17.00–17.30

Mirikizumab, selektivní inhibitor IL-23 – nová možnost léčby UC
Pavel Drastich (IKEM Praha)

Podporované sdělení   

 

ÚTERÝ 14. 11. 2023

PARALELNÍ SÁL VIRGO

08.30–10.00

Funkční poruchy – lze očekávat zásadní pokrok?

Předsedající: Jiří Dolina (FN Brno), Pavel Kohout (FTN Praha)

08.30–08.45

Když jícnu vládne křeč a nejde o achalazii
Jiří Dolina (FN Brno), Karel Balihar (FN Plzeň)

08.45–09.00

Mikrobiom – vládce GITu
Pavel Kohout, Jiří Vejmelka (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)

09.00–09.15

Funkční střevní poruchy a chirurgie?
Filip Pazdírek (FN Motol Praha)

09.15–09.30

Overlap FD / Gastroparesa
Štěpán Hlava, Jan Šťovíček (FN Motol)

09.30–09.45

Overlap GERD + FD
Jiří Dolina, Štěfan Konečný (FN Brno)

09.45–10.00

Moderovaná diskuze

10.30–12.00

Onemocnění jícnu: témata tradiční i nová

Předsedající: Lucie Zdrhová (FN Plzeň), Jan Šťovíček (FN Motol Praha)

10.30–10.45

Diagnostika a léčba refluxní choroby jícnu a jejích komplikací – shrnutí doporučených postupů
Peter Bánovčin (Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko)

10.45–11.00

Opravdu se máme obávat nežádoucích účinku inhibitoru protonové pumpy?
Kristina Hugová (IKEM Praha)

11.00–11.15

Chirurgické metody léčby refluxní choroby jícnu (fundoplikace, magnet, stimulace): kdy a komu?
Tomáš Haruštiak (FN Motol Praha)

11.15–11.30

Ezoinofilní ezofagitida
Jan Martínek (IKEM Praha)

11.30–11.45

Fyzioterapie – opomíjená metoda léčby refluxní choroby jícnu
Lucie Zdrhová (FN Plzeň)

11.45–12.00

Moderovaná diskuze

12.00–13.30

Firemní sympozium


Program sympozia zde.

13.30–15.00

Zásadní i hraniční témata v GI onkologii

Předsedající: Miroslav Zavoral (ÚVN Praha), Luboš Petruželka (VFN a ÚVN Praha)

13.30–13.45

Novinky ve screeningu kolorektálního karcinomu
Štěpán Suchánek (ÚVN Praha)

13.45–14.00

Možnosti protinádorové imunoterapie a terčové léčby
Luboš Petruželka (VFN a ÚVN Praha)

14.00–14.15

IBD a kolorektální karcinom
Tomáš Grega (ÚVN Praha)

14.15–14.30

Helicobacter pylori v gastrointestinální onkologii
Jan Bureš (ÚVN Praha)

14.30–14.45

Robotická chirurgie v GIT onkologii – evoluce nebo revoluce?
Radek Pohnán (ÚVN Praha)

14.45–15.00

Moderovaná diskuze

16.00–17.30

Zánětlivá onemocnění slinivky břišní

Předsedající: Julius Špičák (IKEM Praha), Jan Trna (Masarykův onkologický ústav Brno), Tomáš Hucl (IKEM Praha)

16.00–16.15

Endoscopic treatment of pancreatic fluid collections
Sunil Amin (University of Miami Leonard Miller School of Medicine, USA)

16.15–16.30

Je možný relevantní pokrok ve farmakoterapii akutní pankreatitidy?
Julius Špičák (IKEM Praha)

16.30–16.45

Optimalizace léčby a prevence pankreatitidy po ERCP
Rastislav Husťak (Fakultná nemocnica Trnava, Slovensko)

16.45–17.00

Autoimunní pankreatitida
Jan Trna (Masarykův onkologický ústav Brno)

17.00–17.15

Současná role chirurga v léčbě akutní a chronické pankreatitidy
Václav Liška (FN Plzeň)

17.15–17.30

Moderovaná diskuze

 

ÚTERÝ 14. 11. 2023

PARALELNÍ SÁL LEO

08.30–10.00

Sekce endoskopických sester

Předsedající: Andrea Brucknerová (IKEM Praha), Marcela Gabrielová (Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín), Petra Absolonová (Masarykův onkologický ústav Brno)

08.30–08.42

Vzácná onemocnění jícnu
Zuzana Černá, Pavla Hnátová (ÚVN Praha)

08.42–08.54

Neobvyklý nález na GIT – kazuistika
Marcela Gabrielová, Michal Varga (KNTB Zlín)

08.54–09.06

Endoskopická léčba pankreatických kolekcí
Aneta Hudcová (Beskydské gastrocentrum Frýdek–Místek)

09.06–09.18

Observace na dospávacím pokoji po endoskopických výkonech
Tomáš Bertók (IKEM Praha)

09.18–09.30

Screpan – screening pankreatu
Petra Absolonová (Masarykův onkologický ústav Brno)

09.30–09.42

AEF – jak jsme se setkali
Jana Haasová (KNTB Zlín)

09.42–09.54

Ascites při cirhóze jater
Andrea Brucknerová (IKEM Praha)

09.54–10.00

Diskuze

10.30–12.00

Úhradová vyhláška 2024

Předsedající: Radan Keil (FN Motol Praha), Petr Panýr (AK Panýr)

10.30–10.35

Zahájení
Radan Keil (FN Motol Praha)

10.35–11.30

Úhradová vyhláška 2024
Petr Panýr, Ondřej Novák (AK Panýr)

11.30–12.00

Diskuze

16.00–16.40

Volná sdělení

Předsedající: bude upřesněno

16.00–16.10

Hepatobiliárne manifestácie IgG4-asociovanej choroby – kazuistika
Tomáš Koky (Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovensko)

16.10–16.20

Hepatocelulárny karcinóm v teréne alkoholovej choroby pečene – analýza slovenskej kohorty
Dominik Šafčák (Východoslovenský onkologický ústav, Košice, Slovensko)

16.20–16.30

Úloha ERCP v diagnostice atresie žlučových cest
Jiří Drábek (FN Motol Praha)

16.30–16.40

Čím může přispět rehabilitace v péči o pacienty s poruchami jícnu
Petr Bitnar (FN Motol Praha)

 

STŘEDA 15. 11. 2023

HLAVNÍ SÁL ZENIT

08.30–10.00

Karcinom pankreatu – cesta ke screeningu

Předsedající: Miroslav Zavoral (ÚVN Praha), Jan Bureš (ÚVN Praha)

08.30–08.45

Je možná účinná prevence karcinomu pankreatu?
Miroslav Zavoral (ÚVN Praha)

08.45–09.00

Onkologická léčba karcinomu pankreatu: současnost a perspektivy
Luboš Petruželka (VFN a ÚVN Praha)

09.00–09.15

Optimalizace biopsie ložisek pankreatu
Pavel Wohl (IKEM Praha)

09.15–09.30

Lipidemický profil v diagnostice karcinomu pankreatu
Michal Holčapek (Univerzita Pardubice)

09.30–09.45

Karcinom pankreatu operabilní a neoperabilní
Martin Oliverius (FNKV Praha)

09.45–10.00

Moderovaná diskuze

10.30–12.00

State-of-the-Art: Výzvy na pomezí hranic oboru

Předsedající: Julius Špičák (IKEM Praha), Radan Keil (FN Motol Praha), Pavel Martásek (BIOCEV)

10.30–10.52

AI chatbot – přínos či hrozba?
Jan Šedivý (Vedoucí skupiny Big Data & Cloud Computing, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT Praha)

10.52–11.14

Závislosti v době covidové a postcovidové
Michal Miovský (Přednosta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha)

11.14–11.38

Porfyrie: zapomenutá nemoc?
Pavel Martásek (Vědecký ředitel, BIOCEV)

11.38–12.00

Když GITu vládne mozek
Tomáš Kašpárek (Přednosta, Psychiatrická klinika FN Brno)

12.00–13.30

Firemní sympozium


Program sympozia zde.

13.30–15.00

Expandující význam bariatrie

Předsedající: Dita Pichlerová (FN Motol Praha), Jan Král (IKEM Praha)

13.30–13.45

Obezita a její farmakologická léčba
Dita Pichlerová (FN Motol Praha)

13.45–14.00

Ileální brzda a jiné mechanismy regulace příjmu potravy: možnosti modulace endoskopickými technikami
Marek Bužga (LF Ostravské univerzity, Ostrava)

14.00–14.15

Intragastrické balony – doporučený postup
Evžen Machytka (IKEM Praha)

14.15–14.30

Endoskopická sleeve gastroplastika – současné možnosti
Jan Král (IKEM Praha)

14.30–14.45

Robotická chirurgie – nové možnosti bariatrie
Alan Stolz (FN Motol Praha)

14.45–15.00

The history of bariatric surgery
Jerome Dargent (Lyon Nord Rillieux Clinic, France)

15.30–17.00

Akutní stavy v gastroenterologii

Předsedající: Radan Keil (FN Motol Praha), Štěpán Hlava (FN Motol Praha)

15.30–15.45

Akutní biliární pankreatitis
Radan Keil (FN Motol Praha)

15.45–16.00

Krvácení do horního GIT
Jiří Drábek (FN Motol Praha)

16.00–16.15

Endoskopická extrakce cizích těles
Štěpán Hlava (FN Motol Praha)

16.15–16.30

Krvácení do středního GIT
Jan Šťovíček (FN Motol Praha)

16.30–16.45

Krvácení do dolního GIT
Radek Kroupa (FN Brno)

16.45–17.00

Endoskopická terapie perforací GIT
Tomáš Hucl (IKEM Praha)

 

STŘEDA 15. 11. 2023

PARALELNÍ SÁL VIRGO

08.30–10.00

Transplantace jater v IKEM

Předsedající: Pavel Taimr (IKEM Praha), Jiří Froněk (IKEM Praha)

08.30–08.45

Mechanická perfůze štěpu jater v IKEM
Marek Kysela (IKEM Praha)

08.45–09.00

Hepatogenní diabetes u kandidátů transplantace jater: prevalence, rizikové faktory, potransplantační vývoj. Prospektivní studie
Irena Míková (IKEM Praha)

09.00–09.15

Zkušenosti s transplantací jater u dětí: IKEM a FN Motol
Radana Kotalová (FN Motol Praha)

09.15–09.30

Transplantace jater u hepatocelulárního karcinomu
Pavel Taimr (IKEM Praha)

09.30–09.45

Transplantace jater pro cholangiocelulární karcinom
Matěj Kočík (IKEM Praha)

09.45–10.00

Transplantace jater pro metastázy kolorektálního karcinomu
Adam Drs (IKEM Praha)

10.30–12.00

Vzácná onemocnění jater a GIT

Předsedající: Jan Šperl (IKEM Praha), Radan Brůha (VFN Praha)

10.30–10.45

Deficit alfa 1 antitrypsinu a alkoholická choroba jater
Jan Šperl (IKEM Praha)

10.45–11.00

Nová a účinná léčba primární biliární cholangitidy
Radan Brůha (VFN Praha)

11.00–11.15

Účinná imunosuprese v léčbě autoimunní hepatitidy
Pavel Trunečka (IKEM Praha)

11.15–11.30

Whippleova choroba
Denisa Kyselová (IKEM Praha)

11.30–11.45

IgG4 asociovaná onemocnění
Peter Mačinga (IKEM Praha)

11.45–12.00

Moderovaná diskuze

12.00–13.30

Firemní sympozium


Program sympozia zde.

13.30–15.00

Jaterní cirhóza

Předsedající: Soňa Fraňková (IKEM Praha), Ivica Grgurević (Dubrava University Hospital, Zagreb, Croatia)

13.30–13.45

The role of liver elastography in the assessment of portal hypertension
Ivica Grgurević (Dubrava University Hospital, Zagreb, Croatia)

13.45–14.00

Význam sérových markerů jaterní fibrózy při hepatologickém vyšetření
Nikola Uzlová (IKEM Praha)

14.00–14.15

Prevence variceálního krvácení
Sylvia Dražilová (Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovensko)

14.15–14.30

Bod zlomu v regresi jaterní cirhózy
Klára Chmelová (IKEM Praha)

14.30–14.45

Léčba jaterní cirhózy: mýty a fakta
Soňa Fraňková (IKEM Praha)

14.45–15.00

Moderovaná diskuze

15.30–17.00

Celiakie

Předsedající: Iva Hoffmannová (FN Motol Praha), Pavel Kohout (FTN Praha)

15.30–15.45

Indikace bezlepkové, FODMAP a bezlaktózové diety
Pavel Kohout (FTN Praha)

15.45–16.00

Současný pohled na význam histologického vyšetření u celiakie
Václav Mandys (FNKV Praha)

16.00–16.15

Úskalí diagnostiky celiakie
Iva Hoffmanová (FN Motol Praha)

16.15–16.30

Bezlepkové potraviny a pokrmy v praxi
Dana Gabrovská (Výzkumný ústav potravinářský Praha)

16.30–16.45

Celiakie z pohledu celiaků
Jitka Dlabalová, Ivana Lášková (Společnost pro bezlepkovou dietu)

16.45–17.00

IgE-senzitizace celiakálních pacientů na složky netradičních rostlinných surovin vhodných pro přípravu bezlepkových pekařských výrobků
Daniel Sánchez, Iva Hoffmanová, Věra Hábová, Helena Tlaskalová-Hogenová (Mikrobiologický ústav AV ČR a FN Motol Praha)

 

Poslední aktualizace: 28. 10. 2023

 

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
Event Communication s.r.o.
tel.: +420 777 167 057
e-mail: ppgd2023@event-communication.cz


 

© 2023 Gastroenterologická asociace České republiky, z. s.