Informace

V případě zájmu o firemní účast nebo pokud máte jakékoliv technické dotazy k výstavě, satelitním sympoziím a podobně kontaktujte, prosím, sekretariát kongresu:

Event Communication s.r.o.

Ingrid Vojteková
tel.: +420 777 167 057
e-mail: ingrid@event-communication.cz
 

Příjemcem finančních prostředků od sponzorů a vystavovatelů a smluvní stranou pro podpis sponzorských smluv je pořadatel kongresu:

Gastroenterologická asociace České republiky, z.s.

V Úvalu 84/1
150 00 Praha 5 – Motol

IČO: 040 75 455
DIČ: CZ04075455

 

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
Event Communication s.r.o.
tel.: +420 777 167 057
e-mail: ppgd2023@event-communication.cz


 

© 2023 Gastroenterologická asociace České republiky, z. s.