Abstrakty

Formulář je již uzavřen.

Termín pro zaslání abstraktů

do 24. 9. 2023

Termín pro oznámení o přijetí/nepřijetí autorům

do 2. 10. 2023

Způsob zaslání 

Abstrakty je možné vkládat pouze přes online formulář.

Pokyny k zaslání abstraktů

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském jazyce.
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a pří­pad­ně podpora projektu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailo­vé adrese info@on-line-form.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 
SEKRETARIÁT KONGRESU
Event Communication s.r.o.
tel.: +420 777 167 057
e-mail: ppgd2023@event-communication.cz


 

© 2023 Gastroenterologická asociace České republiky, z. s.