Instrukce pro přednášející

Přípravna pro řečníky

Přípravna pro řečníky (Speaker Ready Room) bude umístěna v salonku QUADRANT a bude v provozu takto:

Pondělí 13. 11. 2023:   16:00–18:00
Úterý 14. 11. 2023:       07:00–17:30
Středa 15. 11. 2023:     07:30–15:30

Technické informace k prezentacím

Prosíme všechny přednášející, aby odevzdali svou prezentaci jako PPT soubor ve formátu 16:9 nejméně 1,5 hodiny před časem své přednášky v Přípravně pro řečníky. Technický personál prezentaci zkontroluje a poté zajistí její předání do příslušného konferenčního sálu.

Prezentování z vlastního notebooku nebude z technických důvodů možné.

Ve všech konferenčních sálech budou standardně k dispozici pevné konferenční mikrofony na řečnickém pultu pro zajištění nejlepší kvality zvuku. Alternativně může přednášející využít bezdrátový ruční mikrofon, který bude k dispozici v každém sále. V případě požadavku na hlavový mikrofon prosíme informovat technický personál v přípravně, aby byl zajištěn dostatek času pro instalaci přijímače a odzkoušení.

 

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
Event Communication s.r.o.
tel.: +420 777 167 057
e-mail: ppgd2023@event-communication.cz


 

© 2023 Gastroenterologická asociace České republiky, z. s.